İşsizlik Nedir?

İşsizlik herhangi bir ekonomide çalışmak isteyip de iş bulamayanların bulunması durumuna denir. Dünyada genellikle 15 veya 16 yaş üstünde bulunanlar işsizlik hesaplamalarına dahil edilirler. Türkiye’de bir kişinin işsizlik hesaplarına dahil edilebilmesi için iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilir olan 15 ve yukarı yaşlı olması gerekir. İşsizlik oranını hesaplayabilmemiz için işgücü kavramını da bilmemiz gerekir. İşgücü, bir ülkenin ekonomisinde işsizler ve istihdam edilenlerin toplamıdır. İstihdam ise dar anlamıyla ekonomideki işgücünün sanayi, hizmet ve tarım gibi sektörler içerisinde sürekli çalıştırılması durumunu ifade etmektedir. İşsizlik oranını formüle edersek ;

İşsizlik oranı (%)= (İşsizlerin miktarı / Toplam işgücü) x 100

  İşsizliğin Sonuçları:

İşsizliğin en büyük sonuçlarından biri milli gelirin düşmesidir. Bir ülke ekonomisinde işsizlik sorununun baş göstermesiyle birlikte işsiz kalan kişilerin sayısında artış yaşanacaktır. Buna bağlı olarak devlet kusuru olmadan işini kaybeden kişilere işsiz kaldıkları belli bir dönem boyunca işsizlik maaşı vermek durumundadır. Bu işsizlik maaşını finanse eden ise işsizlik fonudur. İşsizliğin artmasıyla beraber bir ekonomideki toplam talepte azalma gözlemlenir. Bu azalmayla beraber artık insanlar eskiye göre daha az harcama yapacaklardır bu da üretilen malların satılamaması, üretimin düşmesi anlamına gelir. Yani arz talep dengesi bozulur. Üretimin düşmesiyle beraber daha önce belirttiğimiz gibi milli gelir de düşer. Aynı zamanda devletin bu dönemde masrafları artacaktır. İşsiz kalanlara maaş vereceği gibi bu kişiler işsiz kaldığı için artık onlardan vergi alamayacak, gelirleri düşecektir.

  İdeal İşsizlik Oranı:

İdeal işsizlik oranı ülkeden ülkeye değişmektedir. Ülke ekonomileri açısından işsizliğin nedenleri de farklılaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çoğunlukle işsizliğin nedenleri yeterli talebin olmamasıyken gelişmekte olan ülkelerde yeterli iş alanlarının olmamasıdır. Ülkeler işsizlik oranını belli bir seviyede tutmak için belirli politika izlerler. Bazen bu yanlış politika sonucu bile işsizliğin artması olasıdır. Amerika  Birleşik Devletleri için şu an işsizlik oranının %3 ila %5 arası olması gayet doğaldır. Ülkemizde en son açıklanan Ocak 2020 verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8’e geriledi. Türkiye için bu işsizlik oranı ABD’deki gibi doğal değildir. Bu oran Türkiye ekonomisi için fazladır.

Aşağıdaki grafikte son 4 yılda Türkiye’deki işsizlik oranları gösterilmiştir.(Anadolu Ajansından alınmıştır.)

2 thoughts on “İşsizlik Nedir?

Bir Cevap Yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: