GSYH Nedir?

GSYH, gayri safi yurtiçi hasılanın kısaltılmış halidir. GSYH, belli bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal karşılıklarının toplamıdır. GSYH genellikle bir yıl için ölçülmektedir. Her ülke kendi verisini ölçerken kendi para birimi toplamından GSYH verisini  bulur. Ancak ekonomileri karşılaştırmak adına bu veriler dolara çevrilmektedir. Bir ülkenin yılda sadece yüzer kilo patates ve soğan ürettiğini varsayalım. Patatesin kilosu 5 dolar, soğanın kilosu ise 10 dolardır. Toplam üretilen malların değeri ise 1500 dolar olarak hesaplanmaktadır. Yani bu ülkenin bir yıllık GSYH’si 1500 dolardır.

GSYH hesaplanırken her şey bu verinin içine dahil edilmemektedir. Örneğin ev kadınlarının emekleri veya gönüllü olarak yapılan hizmetler, kayıt dışı ekonomi, finansal yatırımlar bu verinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Gayrisafi Milli Hasıla(GSMH) ise belirli bir dönemde bir ülkenin vatadandaşlarının ürettiği mal ve hizmetlerin toplamıdır. Milli olmasının sebebi vatandaşların ekonomik gücünü ölçmektedir. GSYH ile GSMH verilerini karıştırmamak gerekir.

İki verideki safi ise brüt anlamını taşır. O sene mal ve hizmet üretmek için kullanılan araçların eskidiğini bu veriler dikkate almaz.

  GSYH Nasıl Hesaplanır ?

GSYH hesaplanmasında 3 yöntem kullanılmaktadır. Üretim yöntemine göre ekonomide yer alan üreticilerin tüm faaliyetlerinin yaratmış oldukları mal ve hizmetlerin değerleri toplamı GSYH’yi oluşturur. Harcama yöntemine göre bir yılda üretilen nihai malların satın alınması için yapılan harcamaların toplamı dikkate alınır. Gelir yöntemine göre kişilerin üretim döneminde elde ettikleri tüm gelirlerin toplamı hesaplanır.

  GSYH Her Şeyi Ölçebilir Mi ?

Ekonominin büyüklüğü arttıkça bu verinin hesaplanması da o kadar zorlaşır. Çünkü bir yılda üretilen mal ve hizmetlerinin hepsinin buraya yansıtılması oldukça zordur. Çoğu zaman bu veri eksik veya yanlış çıkar. Ancak bu veriler ortalama olarak doğrudur.

  GSYH Bir Ülkenin Refahı Hakkında Bilgi Verir mi ?

Ekonominin büyümesi GSYH’nin geçen yıllara göre artış yaşamasını ifade etmektedir. İstikrarlı bir büyüme için her sene yurt içinde üretilen malların ve hizmetlerin artması gerekir fakat ekonomik büyüme gerçekleşirken her zaman bir ülkenin vatandaşlarının refahı artmayabilir. Zenginler daha zengin fakirler daha da fakirleşebilir. GSYH toplam geliri ölçerken bize söz konusu ekonomideki gelir dağılımını anlatacak bilgi vermez. Bu gelirin adil olarak dağıtılıp dağıtılmadığını ölçen katsayıya Gini katsayısı deniliyor. Bu katsayı 0 ila 1 arasında bir değer alıyor. Bu değer sıfıra ne kadar yakınsa gelir o kadar adaletli dağıtılırken bu değer bire ne kadar yakınsa gelir adaletsiziği o kadar fazladır.

  Türkiye’nin GSYH Verisi:

Türkiyenin 2015 ila 2018 arasındaki GSYH verisi şu şekildedir;

2015 senesi 859.797 milyar dolar

2016 senesi 863.722 milyar dolar

2017 senesi 852.677 milyar dolar

2018 senesi 771.35 milyar dolar

Aşağıdaki grafikte ise GSYH verisinin yıllara göre değişim oranını görebilirsiniz.(Anadolu Ajansından alınmıştır)

2 thoughts on “GSYH Nedir?

Bir Cevap Yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: