Malthus Teorimi Nedir?

Gerçekten bir gün besinler insanlar için yetersiz kalıp kıtlık mı yaşayacağız ? Bu kıtlık yüzünden milyonlarca insan hayatını mı kaybedecek? Nüfusun bu kadar hızlı artması normal mi? Bu soruları 18. yüzyılın sonlarında Thomas Malthus düşünmüş ve Malthus Teorimini geliştirmiştir. Thomas Malthus 1766 yılında İngiltere doğan İngiliz nüfus bilimci ve iktisat teorisyenidir. 1784’te Jesus College, Cambridge’e girdi. Uzunca bir süre matematik üzerine çalışmalar yaptı. 1798 yılında ise yazımıza konu olan teorimi anlattığı “Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme”yi yayımladı. Daha sonra 1803’te eserini yeniden düzenleyip yayımladı.  1805’de ise İngiltere’nin ilk ekonomi politik profesörü oldu. 1834 yılında ise hayatını kaybetti.

  Malthus’un Nüfus Teorimi

Malthus dünyadaki nüfus artış hızının çok olduğunu düşündü. Fakat besinlerin herkese yetmeyeceği fark etti. Geliştirdiği teoriye göre dünyadaki nüfus geometrik dizi şeklinde artmaktayken (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, …) besin maddeleri ise aritmetik dizi şeklinde artmaktaydı (2, 4, 6, 8, 10, 12, …). Bu durum ileride insanlara yetecek kadar besinin kalmamasına neden olacak ve insanlık bir felaketle karşılaşacaktı. İnsanların bu durumla başa çıkabilmesi için 3 farklı seçeneği olduğunu söyledi: kıtlık, savaş, salgın. Ya insanlar yiyecek bulamayacak, bir salgın hastalık yüzünden ölecek veya az sayıda besin maddesi için insanlar birbirleri ile savaşacaktı.

Buradaki grafiğe göre nüfus miktarı, besin miktarını geçtiği zaman Malthus felaketi başlayacaktır.

  Malthus’un Önerileri

Malthus’a göre bu felaketin yaşanmaması için nüfus artış hızının kontrol altına alınması gerekmektedir. Bundan dolayı doğumun kontrol altına alınması gerekmektedir. Bunun için evlilik için yüksek bir yaş belirlenmeli, eşler birbirinden belli süre ayrı yaşamalı, eşler belli sayıda çocuk sahibi olmalıdırlar. Nüfusun artmasını engellemenin bir başka yolu ise savaşların, kıtlıkların, deprem gibi doğal felaketlerin yaşanması gerekir. Bu sayede ölüm oranı yükselecek ve toplumdaki insan sayısı azalacaktır.

Malthus toplumsal sefaletin en büyük nedeninin alt sınıflar olduğunu düşünüyordu. Yapılacak olan nüfus planlamasının üst sınıflara göre değil alt sınıflara göre oluşturulması gerekiyordu. Bundan dolayı alt sınıflara yapılan devlet yardımlarına karşıydı.

  Neden Gerçekleşmedi?

Malthus’un yaklaşık 220 sene önce ortaya attığı teori gerçekleşmedi. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise teknolojinin hızla gelişmesidir. Üretimde bir nevi tarım devrimi yaşandı. Hormonlu gıdalar üretildi. Böylece insanlar besin sorununu kısmen çözmüş oldu. Bir diğer neden ise Malthus’un belirttiği gibi nüfus her zaman geometrik dizi şekilde artmamasıdır. Bunun en güzel örneği gelişmiş ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerde refah seviyesi arttıkça insanlar daha fazla çocuk yapmak istemediler ve böylece nüfus artış hızı düşmüş oldu.

  Malthus’un Teorisi Öldü Mü?

Malthus’un teorisi bunca yıl geçmesine rağmen hala gerçekleşmedi. Ancak Neo-Malthusçular bu nedenlerin felaketi birkaç yüzyıl ertelediğini, insanlığın halen kıtlıkla karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Çoğu zaman Malthus’un teorisinin gerçekdışı olduğu ve artık hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini söylendi. Ancak karşıt görüşe göre Malthus’un bu fikri tamamen ölmüş değildir. Amerikalı Ekonomist Herman Daily’nin sözünü unutmamak gerekir: “Malthus ve Malthusçu kıtlık fikri pek çok kez toprağa verildi. Fakat Garret Hardin’in de dediği gibi, sürekli gömülmesi gereken birinin tam olarak öldüğü söylenemez.”.

Bir Cevap Yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: