Tahvil Nedir?

Tahviller, devlet veya özel bir şirketin finansman ihtiyacını karşılamak için hazırlanan 1 yıldan uzun vadeli senetlerdir. Yatırımcılar bu senetleri almak koşuluyla devlete veya şirkete borç verirler. Vade sonunda anapara ile işlemiş faizi birlikte alırlar.

Örneğin, bir özel şirketin 10.000 liralık tahvil ihraç ettiğini düşünelim. Bu tahvilin özellikleri ise yıllık %10 faizli, yılda bir ödemeli, 5 yıl vadeli olmasıdır. Bu tahvile göre yatırımcı 10.000 lirayı özel şirkete borç vermiş olacaktır. Bunun karşılığında faiz oranına göre her sene 1.000 lira alacaktır ve bu 5 yıl boyunca sürecektir. Yani yatırımcı 5 yıllık vade dolduğunda elinde 15.000 lira olacaktır. Dikkat edersek buradaki tahvil kupon ödemeli tahvildir. Kupon ödemeli tahviller belirlenen tarihlerde yatırımcıya faiz alacağını veren tahvillerdir. Genelde kuponlu tahviller bir yılda veya altı ayda yatırımcısına ödeme yapmaktadır.

  Tahvil Senedinin Özellikleri

 Tahvil senedi bir borç senedir. Yatırımcı bu senedi alarak özel şirketin veya devletin uzun vadeli veya ekonomik koşullara göre kısa vadeli alacaklısı durumundadır. Tahviller, sabit getirili menkul kıymetler kategorisinde yer aldığı için tahvil alınırken vade sonunda yatırımcının ne kadar kazanacağı bellidir. Tahvili elinde tutan yatırımcı tahvili çıkartan kurumun hisse senedinde olduğu gibi ortağı değildir. Bundan dolayı yatırımcı şirketin yönetimine katılamaz. Şirketin kar ve zararından dolayı tahvil yatırımcısı etkilenmez. Hisse senedi sahiplerinin temettü haklarının ödenmesi için şirketin bilançosunun karda olması gerekir. Eğer şirket o dönemde zarar göstermişse hisse senedi sahiplerine temettü ödenmez. Ancak şirketin brüt karından önce tahvil yatırımcısının alacağı ödenir. Tahvil senedi alınırken belli bir vade söz konusudur, bu vadenin sona ermesiyle birlikte tahvil yatırımcısı alacaklarını alır ve tahvil senedini ihraç eden kurumla arasındaki hukuki ilişki sona erer.

Tahvil senedini şirketler veya devlet ve belediyeler gibi kamu hukuku tüzel kişileri ihraç edebilirler. Tahvil senedinin vadesini, faizini ve kupon ödeme tarihlerini senedi ihraç eden kurum belirlemektedir. Bu kurumların tahvil ihraç etme sebebi kurumların kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamaktır. Genellikle devlet kurumları tarafından çıkarılan senetler özel şirketlerce çıkarılan senetlere göre daha güvenilirdir. Az da bir ihtimal olsa özel şirketlerin iflas etme durumları söz konusu olabilir ve bu durumda tahvil yatırımcısı alacağını tahsil edemeyebilir. Ancak devletin kurumları tarafından çıkarılan tahvillerin faizleri her koşulda yatırımcıya ödenir.

  Tahvil Senedi Yatırımcılığı

Tahvil yatırımı yatırım enstrümanları içerisinde en güvenilir enstrümanlardan biri olarak kabul edilir. Sabit getirili bir  menkul kıymet olduğundan risk iştahı az olan yatırımcılar tarafından çoğunlukla tercih edilmektedir. Genelde oluşturulan portföyü dengelemek adına tahvil yatırımına başvurulur. Bireysel yatırımcı tüm parasını tek bir yatırıma yatırmaktansa bu parayı çeşitli enstrümanlara yatırarak riski bölüştürmeyi tercih eder. Yüksek kazançlı ancak yüksek riskli hisse senetlerinin bulunduğu portföye getirisi hisse senedine nazaran az ama belirli bir kazanç vaad eden tahviller alınırsa risk biraz dengelenmiş olacaktır. Böylece yatırımcı hisse senedinden zarar etse bile tahvilden gelecek olan para sayesinde kar zarar durumunda iyileşme gerçekleşecektir.

Tahvil yatırımcısı tahvili vade sonuna dek elinde tutması durumunda tahvil getirisi sabit olacaktır. Ancak vade dolmadan önce elinde tahvili bulunduran bunu satmak istediğinde o zamanki piyasa şartlarına göre yatırımcı zarar edebilir. Tahvil ile faiz arasında ters bir ilişki mevcuttur. Faizler arttığında tahvil getirisi azalırken, faizler düştüğünde tahvil getirisi artmaktadır. Yatırımcının tahvili elinden çıkarmak istediği zaman faiz oranları yatırımcının getirisini belirleyecektir.

Bir tahvil örneğini aşağıda görüyorsunuz. 1977 tarihinde devlet tarafından çıkartılan bu tahvil %11 faizliymiş. Eğer bu tahvili alsaydınız devlete 1.000 lira borç vermiş olacaktınız. Vade sonunda ise %11 faiz getiri ile 1.110 lira alacaktınız.

One thought on “Tahvil Nedir?

  1. Peki 1977 yılında 1000 Liralık 1 yıllık %11 faizli devlet tahvilini hala elimizde tutuyorsak ; 44 yıllık %11 faiz mi alacağız ?

    Like

Bir Cevap Yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: