Depresyon, Stagflasyon ve Slumpflasyon

Depresyon Nedir?

Depresyon bir ekonomide iktisadi faaliyetlerin uzun süreli olarak aşağı yönlü olmasına denmektedir.

Depresyon genel olarak resesyonun yaklaşık 3 yıldan uzun sürmesi olarak kabul edilir. Bu depresyonun ise ekonominin GSYH’sini en az %10 düşürmesi gerekir. Bu ekonomide işsizliğin sürekli olarak yükselmesi ve sürekli olarak negatif büyümenin gerçekleşmesi beklenir. Bu kriz halinde kullanılan kredilerin miktarı düşer, ülke ekonomisine yapılan yatırımlar azalır, enflasyon çok düşük seviyede seyreder. Ekonomi daha da kötüleşirse deflasyon yaşanabilir. Ayrıca yerel para diğer para birimlerine karşı değer kaybeder. Kriz yüzünden bazı şirketler iflas eder ve borçlular temerrüde düşerek borçlarını ödeyemez duruma gelir. Ülkenin borsası ayı piyasasına girerek şirketlerin değeri düşer.

Bu krize çözüm olarak genişleyici maliye ve para politikası uygulanır. Kamu harcamaları artırılarak çalışanların para kazanması sağlanır ve bu sayede talep artırılarak ekonomi canlandırılmaya çalışılır. Para arzı artırılır ve faizler düşürülür. Böylece yatırımların maliyetleri azalacağından yatırımlar gerçekleşir.

Depresyonu tarihte birçok ekonomi deneyimledi. Bunlardan en ağırı ise 1929’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan ‘Great Depression’ örneğidir. Bu depresyon 1930’larda dünyadaki diğer ekonomileri de etkiledi. 1929 ve 1933 yılları arasında ABD’nin büyümesi %33 düştü ve işsizlik oranı %25’lere kadar yükseldi. İşsizlik oranının tek hanelere inmesi ancak 1941’de gerçekleşti.

Stagflasyon Nedir?

Stagflasyon, bir ekonomide sürekli olarak yüksek enflasyon oranı ve düşük bir büyüme oranının görüldüğü bir ekonomik kriz türüdür.

Büyüme için enflasyonun olması kaçınılmazdır. Fakat bu kriz türünde enflasyonun yaşanmasına rağmen büyüme gerçekleşmemektedir. Bu durumda iki problem vardır. Birincisi enflasyonun yüksek oranda seyretmesi, ikincisi düşük büyümenin gerçekleşmesi. Bu iki problemi birden çözecek bir maliye ve para politikası oluşturmak zordur çünkü bu iki sorun birbirleriyle çelişmektedir. Dolayısıyla ilk önce bir sorunu belirleyip onu çözüme kavuşturmak daha yararlı olarak görülmektedir.

Slumpflasyon Nedir?

Slumpflasyon, bir ekonomide yüksek enflasyon yaşanırken aynı zamanda küçülmenin yaşandığı bir ekonomik kriz türüdür.

Enflasyonun olması büyüme için gerekli olan bir olgudur. Ancak enflasyon yaşanırken GSYH’de azalma meydana geliyorsa bu durumda slumpflasyondan söz edilebilir. Bu krizden çıkabilmek için hem enflasyonu düşürmek hem büyümeyi artırmak zordur. Stagflasyon başlığı altında incelendiği gibi bu iki durum birbiriyle çelişmektedir. Slumpflasyon bir ekonominin yaşayabileceği en ağır kriz olarak kabul edilmektedir.

Stagflasyondan farkı ekonominin büyüme oranından kaynaklanmaktadır. Stagflasyonda enflasyon yaşanırken büyümenin düşük oranda seyretmesi veya sıfıra yakın olması beklenir. Yani ekonomide bir durgunluk söz konusudur. Slumpfasyonda ise enflasyon yaşanırken büyüme negatiftir yani ekonomi küçülüyordur.

Yukarıda geçen ekonomik terimleri açıkladığımız yazılarımızı da okumalısınız ;

Enflasyon Nedir?

Deflasyon Nedir?

GSYH Nedir?

İşsizlik Nedir?

Bir Cevap Yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: