Türkiye’de Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergidir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesine göre sermaye şirketler i(anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve benzeri şirketler), kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları kurumlar vergisine tabidir.

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Oranı

2007 yılından önce Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %33’tü. Bu yıldan sonra bu oran %20’ye düşürüldü.

Daha sonrasında 2018, 2019, 2020 yıllarında geçerli olmak üzere oran %22’ye çıkarıldı.

En Son Düzenlemeler

TBMM’de kabul edilen kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununa geçici madde eklenerek vergi oranı 2021 yılı için %25, 2022 yılı için %23 olarak belirlendi. Bu kanun 22.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.”

Bazı ekonomistlere göre kurumlar vergisi oranında yapılan değişikliğin amacı hükümetin bütçe açığını kapatmak.

En Fazla Kurumlar Vergisi Ödeyenler

Türkiye’de 2019 yılında toplam 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahsil edildi.

En fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum ise 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu.

Merkez Bankasını Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

8. ve 10. sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. 9. sırada ise İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

2019 verilerine göre ilk 10’da yer alan kurumlar, toplam kurumlar vergisinin %34.5’ini, ilk 100’de yer alan kurumlar ise toplam kurumlar vergisinin %55’ini ödedi.

En fazla kurumlar vergisi ödeyen kurumlar bankalar, finans şirketleri, sanayi şirketleri ve sigorta şirketleridir.

Dünyada Kurumlar Vergisi

Bazı ülkelerin 2019 yılı kurumlar vergisi oranı;

Bulgaristan %10

İrlanda %12.5

Macaristan %9

Almanya %30

Amerika Birleşik Devletleri %21

Fransa %28

İngiltere %19

İtalya %24

Son aylarda ABD, dünyada küresel şirketler için uygulanacak olan asgari bir kurumlar vergisi oranı üzerinde çalışıyor. Bunun için de G20 ülkeleriyle görüşmeler içerisinde.

Bunun sebebi ise Biden’ın ABD’de kurumlar vergisini %28 olarak güncellemeyi istemesidir. Bir önceki başkan Trump, vergi oranını %35’ten %21’e düşürmüştü.

Dev şirketlerden daha fazla vergi alarak bütçe açığını kontrol altına almak isteyen Biden, bu şirketlerin vergi kaçırmalarını önlemek için dünyada asgari bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesini istiyor. Aynı zamanda asgari bir vergi oranıyla küresel rekabetin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bir Cevap Yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: